សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលប្រមូលចំណូលពន្ធ​ប្រចាំខែ មករា ឆ្នាំ២០១៦


នាវេលាម៉ោ ង ០៨:៣០ នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី ១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ នៅអគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដារ មានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារសារពើពន្ធប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ របស់អគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដារ ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ ឯកឧត្តមគង់ វិបុល ប្រតិភូរាជរដ្ឋា ភបាល ទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដារ និងមានការចូលរួមពី ឯកឧត្តម-លោកស្រីអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដារ លោកប្រធាន-អនុប្រធាននាយកដ្ឋា ន លោកប្រធាន- អនុប្រធានសាខាពន្ធដារខេត្ត-ខណ្ឌ ទាំងអស់ក្រោមចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋា នពន្ធដារ។

Source : http://www.tax.gov.kh/

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
ឡូតិ៍លេខ ៥២២-៥២៤, កែងមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី(១១០) និង ម៉ៅសេទុង(២៤៥), សង្កាត់ទឹកល្អក់១, ខណ្ឌទួលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ (855) 23 886 708
សារអេឡិចត្រូនិកៈ gdt@tax.gov.kh

Website: http://www.tax.gov.kh/